برداشتن گام برای رسیدن به ریاست جمهوری

ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری سال ۹۶ در ستاد انتخابات کشور واقع در محل وزارت کشور تا تاریخ ۲۶ فروردین ادامه دارد و داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آن ها که کتبا معرفی شده باشند در این مدت زمان باید به این ستاد مراجعه کرده و فرم پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت تکمیل و به وزارت کشور تسلیم کنند.

انتخابات

انتخابات

در روز گذشته و اولین روز نام نویسی ۱۳۶ نفر برای این دوره انتخابات نام نویسی کرده اند که از این تعداد ۶ نفر زن و ۱۲۰ نفر مرد بوده اند، پیرترین داوطلب با سن ۷۹ سال و جوان ترین داوطلب با سن ۱۸ سال  برای شرکت در این انتخابات اعلام حضور کرده اند همزمان با ثبت نام ریاست جمهوری ، نام نویسی برای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان دوره ای مجلس برگزار می شود.

انتخابات

انتخابات

با توجه به اخبار رسیده امروز حوزه نام نویسی انتخابات یکی از روزهای پرتردد خود را سپری کرد و برخلاف روز گذشته با حواشی بسیاری همراه بود و شخصیت های معروف سیاسی برای نام نویسی به این شعبه مراجعه کردند از جمله معروفترین این افراد جناب احمدی نژاد رییس دولت نهم و دهم به همراه یکی از وزرای خود جهت نام نویسی وارد حوزه انتخاب شدند. تا برای رسیدن به این جایگاه و به دست گیری سبکان هدایت کشور در عرصه اقتصاد و سیاست با یکدیگر به رقابت بپردازند و با برداشتن گام برای رسیدن به ریاست جمهوری با یکدیگر به رقابت بپردازند.

 


یک نظر دهید